Máy 1 và 2 kim

N-9800D
MÁY 1 KIM ĐIỆN TỬ, MOTOR LIỀN TRỤC

MÁY 1 KIM ĐIỆN TỬ, MOTOR LIỀN TRỤC

N-9900DN
MÁY MAY MỘT KIM ĐIỆN TỬ TỐC ĐỘ CAO, TRỤ KIM KHÔNG DẦU

MÁY MAY  MỘT KIM ĐIỆN TỬ TỐC ĐỘ CAO, TRỤ KIM KHÔNG DẦU

N-9900D
Máy 1 Kim Điện Tử Motor Liền Trục Tốc Độ Cao

Máy 1 Kim Điện Tử Motor Liền Trục Tốc Độ Cao

N-9000D
Máy 1 kim điện tử mũi thắt nút tốc độ cao

Máy 1 kim điện tử cắt chỉ tự động, motor liền trục đầu bán khô

N-8420
MÁY 2 KIM, MŨI THắT NÚT, KIM CHÈO, TRụ KIM Cố ĐịNH

Máy 2 kim, mũi thắt nút, kim chèo, trụ kim cố định

N-8420D
MÁY 2 KIM, MŨI THắT NÚT, KIM CHÈO, TRụ KIM Cố ĐịNH

Máy 2 kim, mũi thắt nút, kim chèo, trụ kim cố định

N-8450
MÁY MAY 2 KIM, MŨI THẮT NÚT, KIM CHÈO,TRỤ KIM DI ĐỘNG

Máy may 2 kim, mũi thắt nút, kim chèo, trụ kim di động

N-8450D
MÁY MAY 2 KIM, MŨI THẮT NÚT ,KIM CHÈO,TRỤ KIM DI ĐỘNG

Máy may 2 kim, mũi thắt nút, kim chèo, trụ kim di động

N-5200
Máy 1 kim điện tử mũi thắt nút tốc độ cao

Máy 1 kim dao xén

N-5400D
MÁY MỘT KIM XÉN ĐIỆN TỬ

MÁY MỘT KIM XÉN ĐIỆN TỬ