Máy vắt sổ

N-6700D-03/04/05
Máy vắt sổ điện tử motor liền trục tốc độ cao

Máy vắt sổ điện tử

N-6800D-03/04/05/06
Máy vắt sổ điện tử motor liền trục tốc độ cao

Máy vắt sổ điện tử motor liền trục tốc độ cao

N-6900-03/04/05/06
Super High-Speed Overlock Machine

Máy 1 kim điện tử motor liền trục tốc độ cao

N-6900D-03/04/05/H
Máy vắt sổ điện tử, Motor liền trục, cắt chỉ tự động

Máy vắt sổ điện tử, Motor liền trục, cắt chỉ tự động