Máy may viền

N-1664
MÁY ĐÁNH BONG TRÊN DƯỚI, ĐẾ TRỤ NHỎ, TỐC ĐỘ CAO

Máy đánh bong trên dưới, đế trụ nhỏ, tốc độ cao.

N-6640
MÁY ĐÁNH BONG TRÊN DƯỚI, ĐẾ TRỤ, TỐC ĐỘ CAO

Máy đánh bong trên dưới, đế trụ, tốc độ cao

N-6640-35AC-UT
MÁY ĐÁNH BÔNG TRÊN DƯỚI, ĐẾ TRỤ, TỐC ĐỘ CAO,ĐIỆN TỬ, CẮT CHỈ TỰ ĐỘNG, XÉN TRÁI

Máy đánh bông trên dưới, đế trụ,  tốc độ cao, điện tử , cắt chỉ tự động, xén trái.

N-5620
MÁY ĐÁNH BÔNG TRÊN DƯỚI, ĐẾ BẰNG,TỐC ĐỘ CAO

Máy đánh bông trên dưới, đế bằng, tốc độ cao

N-1562-01
Máy viền sàn phẳng tốc độ cao

Máy viền đầu bằng.

N-1562-02
Máy viền sàn phẳng tốc độ cao

Máy viền đầu bằng , có cữ.

N-1562-05
Máy viền sàn phẳng tốc độ cao

Máy viền đầu bằng, căng thun xén.

N-1562-01UT
Máy viền sàn phẳng tốc độ cao

Máy viền đầu bằng điện tử, cắt chỉ tự động.