Máy đóng kiện

NTK-PI
MÁY XIẾT ĐAI (DÂY ĐAI NẰM TRONG MÁY)

MÁY XIẾT ĐAI (DÂY ĐAI NẰM TRONG MÁY)

NTK-PII
MÁY XIẾT ĐAI (DÂY ĐAI NẰM NGOÀI MÁY)

Máy xiết đai (dây đai nằm ngoài máy).