NTK-2410

MÁY VẮT LAI 1 CAM ĐIỆN TỬ

Đặc điểm: cắt chỉ tự động