NTK-6800

Máy ép nhiệt

Mô tả:

  1. Hệ thống tải khí tự động
  2. Dễ điều chỉnh nhiệt độ và áp suất máy
  3. Thiết bị đếm hiển thị quá trình sản xuất chính xác
  4. Cài đặt hẹn giờ chính xác mà không xuất hiện lỗi nào.
  5. Thiết kế 3 mặt ép keo,phù hợp đủ loại kích cỡ sản phẩm cần ép