NTK-885H

MÁY ĐỘT TRANG TRÍ, MŨI MAY TAY

Đặc điểm: Máy lập trình điện tử, cắt chỉ tự động